Medzinárodná spevácka súťaž Rudolfa Petráka v Žiline

V dňoch 19. – 22. apríla 2018 sa uskutoční Medzinárodná spevácka súťaž Rudolfa Petráka, ktorou si Konzervatórium v Žiline opätovne pripomenie jedného z najvýraznejších slovenských tenoristov.

 

 

 

 

 

Meno tejto osobnosti sa spája s významnými zaoceánskymi úspechmi na svetových operných pódiách a už šiesty raz aj s Medzinárodnou speváckou súťažou Rudolfa Petráka v Žiline, ktorej cieľom je vytvorenie priestoru pre konfrontáciu mladých adeptov a študentov vokálneho umenia na rôznych stupňoch vzdelávania v medzinárodnom kontexte.

Súťaž prebieha v desiatich súťažných kategóriách, ktoré hodnotia dve odborné poroty zostavené z odborníkov v rámci vokálnej tvorby zo Slovenskej, Českej a Nemeckej republiky. Predsedníčkou súťažných kategórií I.A, I.B a I.C (chlapci, dievčatá) je operná speváčka, pedagogička PaedDr. Mgr.art. Christina Kluge-Mrázková a členmi poroty sú pedagógovia Konzervatória v Žiline Mgr.art. Irena Lukáčová, MgA. Ľubomíra Dutková, PhD., MgA. Peter Ripka DiS. Art. a MgA. Martina Polievková. Predsedníčkou kategórií II.A, B, III.A, B – Pieseň, III.A, B – Opera a súčasne garantkou celej súťaže je dlhoročná sólistka opery Národného divadla v Brne a Slovenského národného divadla v Bratislave doc.Mgr.art. Magdaléna Blahušiaková. Členmi poroty sú pedagogička doc. MgA. Drahomíra Mičková, klavírny korepetítor Mgr.art. Róbert Pechanec, ArtD., pedagogička Mgr. Pavla Zumrová a dirigent MgA. Lukáš Pohůnek. V šiestom ročníku sa do súťaže prihlásilo 124 súťažiacich spevákov.

Medzinárodná súťaž sa koná v Koncertnej sále Ladislava Árvaya a v Novej sále Konzervatória v Žiline. „V snahe o vytvorenie renomovanej a pre vokálnych adeptov zaujímavej medzinárodnej speváckej súťaže je tretie kolo najvyššej kategórie Opera, ktorá sa koná v nedeľu 22. apríla 2018 o 17.00 hod. v  Dome umenia Fatra za sprievodu Štátneho komorného orchestra, ktoré je ako celá súťaž prístupné širokej verejnosti a milovníkom operného umenia,“ uviedla MgA. Emília Sadloňová, PhD. (riaditeľka súťaže). “Štátny komorný orchester bude počas tretieho kola kategórie Opera dirigovať riaditeľ opery Štátneho divadla v Košiciach Karol Kevický,“ dodala.

Šiesty ročník Medzinárodnej speváckej súťaže Rudolfa Petráka v Žiline podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Spoluorganizátormi súťaže sú Mesto Žilina, Hudobné centrum, Katedra hudby Fakulty humanitných vied v Žiline, Opera Slovakia, spoločnosť Davidoff, rádio Devín, Turiec Online, Turčianske kultúrne stredisko v Martine a občianske združenie Voces iuvenum – Mladé hlasy.

Informácie o priebehu a výsledkoch súťaže nájdete na webovej stránke www.petraksutaz.estranky.sk.

Vladimír Šlepec

Plagát


Spodná navigácia

Aktualizácia: 18.04.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky