Maturita v knižnici

Vyskúšaj si maturitu „nanečisto“!

 

 

 

 

 

 


Maturanti zo stredných škôl v Liptovskom Mikuláši budú mať príležitosť vyskúšať si maturitu „nanečisto“. Pracovníčky Liptovskej knižnice Gašpara Fejérpataky-Belopotockého pre nich 14.2.2018 o 9,00 hod. pripravili vedomostný kvíz s názvom Maturita v knižnici, v ktorom preukážu svoje vedomosti a pripravenosť na skúšku dospelosti. Študenti z Hotelovej akadémie, Obchodnej akadémie, Gymnázia M.M.Hodžu, Evanjelického gymnázia J.Tranovského Strednej odbornej školy zdravotníckej, Strednej odbornej školy stavebnej a Strednej odbornej školy polytechnickej si otestujú svoje vedomosti zo slovenskej a svetovej literatúry, gramatiky a teórie literatúry, histórie zameranej na 25.výročie vzniku Slovenskej republiky, výtvarného a hudobného umenia, zdravovedy, ekonomiky a politiky. Otázky sú náročné a netýkajú sa len učiva prebratého v škole. Na ich správne zodpovedanie sa predpokladá, že študenti majú aj rozsiahlejšie vedomosti z jednotlivých odborov a všeobecný kultúrno-politický prehľad. 

O účasť na kvíze je každoročne veľký záujem. V tomto roku sa bude konať už trinásty ročník a prihlásilo sa doňho jedenásť súťažných družstiev. Po prvýkrát sa zúčastnia zástupcovia zo všetkých stredných škôl v Liptovskom Mikuláši. Je samozrejmé, že každé družstvo chce dosiahnuť čo najlepšie umiestnenie, ale počet získaných bodov a konečné umiestnenie nie je hlavným cieľom kvízu. Jeho hlavným zmyslom je dať študentom priestor na zopakovanie svojich vedomostí, niečo nové sa naučiť, a pedagógovia oceňujú najmä to, študenti získajú skúsenosti pri vlastnej verejnej prezentácii a môžu sa porovnať s rovesníkmi z iných stredných škôl.

 

Mgr. Tatiana Moravčíková
Liptovská knižnica G.F.Belopotockého Liptovský Mikuláš

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 12.02.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky