JAŠÍKOVE KYSUCE 2018

Vyhlásenie 50. ročníka Celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov.

 

 

 

 

 

Organizátori:
Žilinský samosprávny kraj
Kysucká knižnica v Čadci
Spolok slovenských spisovateľov
Literárny fond SR
Kysucká kultúrna nadácia
Spoluorganizátori:
Mesto Turzovka
Kultúrne a spoločenské stredisko Turzovka

Hlavný partner projektu: Fond na podporu umenia

M e d i á l n i  p a r t n e r i:
KYSUCE - Nezávislý týždenník Kysučanov
MY - Kysucké noviny
DOTYKY - časopis pre mladú literatúru a umenie
OROL TATRANSKÝ - Revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť
LITERÁRNY TÝŽDENNÍK
KTV - Kysucká televízia

vyhlasujú:

Celoslovenskú literárnu súťaž JAŠÍKOVE KYSUCE 2018
autorskú súťaž mladých prozaikov, ktorí svoju tvorbu ešte knižne nepublikovali.

Súťažné príspevky budú postupne uverejňované na webových stránkach www.jasikovekysuce.sk v poradí, v akom budú prichádzať. Vyjadrovať sa k nim bude nielen odborná porota pozostávajúca zo zástupcov Spolku slovenských spisovateľov, Asociácie organizácií slovenských spisovateľov, Literárneho fondu a Kysuckej kultúrnej nadácie, ale svojimi názormi na tú - ktorú prózu môžu súťaž obohatiť aj čitatelia týchto webových stránok. Tie môžu taktiež posielať e-mailovou poštou. Príspevky nezasielame späť ani na vyžiadanie. 

Termín uzávierky:
Súťaž bude uzatvorená 15. októbra 2018. Súťažné prózy, ktoré budú knižnici doručené po uzávierke, nebudú zaradené súťaže. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v dňoch 29. – 30. novembra 2018.

Podmienky súťaže:
Do súťaže sa môžu zapojiť autori od 10 do 35 rokov svojimi krátkymi prózami. Zašlú ich elektronickou poštou na e-mail: . Súťažné príspevky je potrebné zasielať v elektronickej forme vo formátoch MS Word (doc.) a Open Office. Bitmapový dokument, ktorý bol vytvorený napr. skenovaním rukopisu alebo hárok s ručne písaným obsahom sa nepovažujú za relevantný textový podklad. Každý súťažiaci môže zaslať maximálne dve samostatné poviedky, ktorých textový rozsah nepresiahne 10 strán normalizovaného formátu A4.
So súťažným príspevkom je potrebné zaslať okrem mena a priezviska autora i stručný životopis, miesto bydliska, vek a telefónne číslo, prípadne aj autocharakteristiku a fotografiu. 
Súťažiaci poskytnutím svojich osobných údajov udeľuje súhlas s ich využitím na účel organizačného zabezpečenia súťaže „Jašíkove Kysuce“ po dobu jej trvania.
Na vlastnú žiadosť autora môžu byť jeho práce zverejnené pod pseudonymom. V tom prípade jeho vlastné meno bude použité iba pre potreby spojené s organizáciou súťaže: (prezenčná listina, diplom a iné). V prípade, že má autor záujem komunikovať s ostatnými súťažiacimi, môžeme mu na požiadanie zverejniť e-mailovú adresu.

Literárnu súťaž z verejných zdrojov podporuje Fond na podporu umenia. Spolufinancovanie zabezpečuje Žilinský samosprávny kraj.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.05.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky