GRAFIKA plus REKLAMA rovná sa VŠADE

Výstava diel talentovaných študentov Školy úžitkového výtvarníctva v Ružomberku

 

 

 

Tento názov patrí výstave, ktorú v Liptovskom kultúrnom stredisku pripravili pedagogičky Angelika Hrivnáková a Marianna Paušlyová z prác (diel) talentovaných študentov Školy úžitkového výtvarníctva v Ružomberku z odborov propagačná grafika a reklamná tvorba. Nápaditá výstava reflektuje tvorbu študentov rôznych ročníkov od vzniku týchto odborov. Škola úžitkového výtvarníctva vznikla v roku 2000 po zániku strednej priemyselnej školy textilnej. Vzhľadom na individuálny prístup ku talentovaným študentom sú práce rôznorodé a podnetné a široká verejnosť ich môže v priestoroch Liptovského kultúrneho strediska vzhliadnuť od 12. februára do 9. marca 2018. Vernisáž výstavy sa uskutoční v stredu 14. februára 2018 o 16:00 hod. Všetci Ste srdečne pozvaní a vítaní!

Výstava je prístupná pondelok, utorok, štvrtok, piatok 8.00 – 15.00, v stredu 8.00 – 18.00.

Mgr. art. Mária Vašicová
Liptovské kultúrne stredisko
v Liptovskom Mikuláši

Plagát

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.02.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky