Budapest, Wien, Bratislava

Výstava je sprístupnená v klubovni Liptovského kultúrneho strediska od 9. novembra do 1. decembra 2017.

 

 

 

 

 

 

Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo v mesiaci november pre priaznivcov street-ovej fotografie výstavu zachytávajúcu život v troch metropolách. Priaznivci fotografie a aj široká verejnosť ju mohli vzhliadnuť tento rok aj v Galérii LIMES v Komárne, v LEICA BOUTIQUE v Budapešti a v Cisársko – kráľovskej historickej jazdiarni v Nových Zámkoch.
Výstava BWB predstavuje autorskú tvorbu troch výnimočných fotografov Ladislava Vallacha, Tomiho Thora a Gejzu Szabóa. 
Pouličná fotografia (anglicky street photography) je typ dokumentárnej fotografie, ktorá zobrazuje veci, ľudí, architektúru... v ich prirodzenej podobe. 
Výstava je sprístupnená v klubovni Liptovského kultúrneho strediska od 9. novembra 
do 1. decembra 2017 pondelok – piatok 8:00 – 15:00 hod. 

Slávnostná vernisáž výstavy sa bude konať 16. novembra o 16:30 hod.

Mgr. art. Mária Vašicová
odborný metodik pre film, fotografiu a výtvarníctvo
Liptovské kultúrne stredisko
Ul. 1. mája 28/196
031 01 Liptovský Mikuláš
044/5522981
0905832950

www.lks.sk

 

Plagát


Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.11.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky