Osobnosti

Žilinský kraj už od nepamäti tvorila rozmanitosť a výnimočnosť piatich regiónov - Oravy, Kysúc, Horného Považia, Turca i Liptova. Spomínané regióny boli rodiskom národných dejateľov a významných osobností kultúrneho a  spoločenského života.

Významné osobnosti svojou prácou a aktivitami znamenali veľký prínos pre duchovný život v Žilinskom kraji a inšpirovali mnohých ďalších. Autority ako jazykovedec, kodifikátor prvej slovenskej gramatiky z Oravy Martin Hattala, básnik a učiteľ z Horného Považia Ján Frátrik,  národný buditeľ a evanjelický kňaz Michal Miloslav Hodža z Turca, alebo americký astronaut  pôvodne z Kysúc  Eugen Andrew Cernan  sú dodnes vzorom pre mnohých ľudí a stali sa aj osobnosťami regiónu za rok 2011 . Všetkých a nielen spomínaných dejateľov si regióny a ľudia v nich pripomínajú množstvom podujatí počnúc výstavami, literárnymi pásmami, publikovaním článkov, monografií až po prednášky, prehliadky a množstvom ďalších aktivít. Žilinský samosprávny kraj si pripomína významné osobnosti svojho regiónu aj vyhlasovaním súťaže Rok osobností.

Presvedčenie o dôležitosti prezentovania odkazu predkov a pripomenutie si významných dejateľov v spolupráci s kultúrnymi inštitúciami vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti venuje ŽSK rok osobnostiam, ktoré svojím životom a prácou šírili osvetu medzi ľuďmi a zaslúžili sa o kultúrno – spoločenský rozvoj svojho regiónu.

Rok osobností


Spodná navigácia

Aktualizácia: 02.08.2012

Sekcie


Jazykové verzie webstránky