Národné kultúrne pamiatky

Zoznam nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok (NKP) v Žilinskom kraji je vytvorený podľa ústredného zoznamu pamiatkového fondu (ÚZPF) Pamiatkového úradu Slovenskej republiky. Každá národná kultúrna pamiatka je zložená z jedného alebo viacerých pamiatkových objektov (PO).

Región Horné Považie:

Región Kysuce:

Región Liptov:

Región Orava:

Región Turiec:

Späť

Informácie na tejto stránke sú načítané z databázy GIS ŽSK.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.06.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky