Cyklotrasy v ŽSK

 

Cieľom tejto web stránky je poskytovanie informácií o aktuálnom dianí v cyklodoprave v Žilinskom samosprávnom kraji. Tá je rozdelená do 4 samostatných oblastí, ich názvy sú zahrnuté v grafických baneroch. Prvým je téma VÁŽSKA CYKLOTRASA. V tejto časti sú umiestnené informácie o nosnej kostrovej cyklodopravnej trase v ŽSK, ktorá by mala viesť v koridore rieky Váh naprieč celým krajom, pričom sa uvažuje, že bude umiestnené mimo zóny automobilovej dopravy. Druhým je téma CYKLODOPRAVA V KRAJI, kde sú zaradené príspevky týkajúce sa všetkých ostatných cyklodopravných trás, mimo Vážskej cyklotrasy, či už v extraviláne alebo intraviláne miest a obcí. Tretia téma je venovaná CYKLOTURISTIKE. V nej sú publikované príspevky dotýkajúce sa výlučne značených cykloturistických trás v kraji. Poslednou, štvrtou témou sú CYKLOINFORMÁCIE. V nej nájdete metodické, vzdelávacie a všeobecné informačné články.