Kalendár

DNES

VINCENT HLOŽNÍK (nová stála expozícia venovaná 100. výročiu narodenia umelca) (Stála expozícia)

22.10.2019 - 31.12.2021 o utorok-sobota 10:00 - 18:00 štvrtok 12:30 - 20:00 hod. | Žilina | podkrovie Považská galéria umenia v Žiline www.pgu.sk

Pri príležitosti 100. výročia narodenia Vincenta Hložníka, Považská galéria umenia otvorila reinštalovanú stálu expozíciu diel autora, ktorá prináša prezentovaný výber z celoživotnej tvorby, z obdobia od 40. rokov až po 90. roky 20. storočia. Expozíciu dopĺňa zakomponovanie známkovej a ilustrátorskej tvorby, tá predstavuje tvorbu Hložníka výberom exkluzívnych diel drobnej grafiky a ilustrácie. Zároveň má expozícia nový dizajn a architektonickú úpravu.

VINCENT HLOŽNÍK (nová stála expozícia venovaná 100. výročiu narodenia umelca) (Stála expozícia)

22.10.2019 - 31.12.2021 o utorok-sobota 10:00 - 18:00 štvrtok 12:30 - 20:00 hod. | Žilina | podkrovie Považská galéria umenia v Žiline www.pgu.sk

Pri príležitosti 100. výročia narodenia Vincenta Hložníka, Považská galéria umenia otvorila reinštalovanú stálu expozíciu diel autora, ktorá prináša prezentovaný výber z celoživotnej tvorby, z obdobia od 40. rokov až po 90. roky 20. storočia. Expozíciu dopĺňa zakomponovanie známkovej a ilustrátorskej tvorby, tá predstavuje tvorbu Hložníka výberom exkluzívnych diel drobnej grafiky a ilustrácie. Zároveň má expozícia nový dizajn a architektonickú úpravu.

VINCENT HLOŽNÍK (nová stála expozícia venovaná 100. výročiu narodenia umelca) (Stála expozícia)

22.10.2019 - 31.12.2021 o utorok-sobota 10:00 - 18:00 štvrtok 12:30 - 20:00 hod. | Žilina | podkrovie Považská galéria umenia v Žiline www.pgu.sk

Pri príležitosti 100. výročia narodenia Vincenta Hložníka, Považská galéria umenia otvorila reinštalovanú stálu expozíciu diel autora, ktorá prináša prezentovaný výber z celoživotnej tvorby, z obdobia od 40. rokov až po 90. roky 20. storočia. Expozíciu dopĺňa zakomponovanie známkovej a ilustrátorskej tvorby, tá predstavuje tvorbu Hložníka výberom exkluzívnych diel drobnej grafiky a ilustrácie. Zároveň má expozícia nový dizajn a architektonickú úpravu.

VINCENT HLOŽNÍK (nová stála expozícia venovaná 100. výročiu narodenia umelca) (Stála expozícia)

22.10.2019 - 31.12.2021 o utorok-sobota 10:00 - 18:00 štvrtok 12:30 - 20:00 hod. | Žilina | podkrovie Považská galéria umenia v Žiline www.pgu.sk

Pri príležitosti 100. výročia narodenia Vincenta Hložníka, Považská galéria umenia otvorila reinštalovanú stálu expozíciu diel autora, ktorá prináša prezentovaný výber z celoživotnej tvorby, z obdobia od 40. rokov až po 90. roky 20. storočia. Expozíciu dopĺňa zakomponovanie známkovej a ilustrátorskej tvorby, tá predstavuje tvorbu Hložníka výberom exkluzívnych diel drobnej grafiky a ilustrácie. Zároveň má expozícia nový dizajn a architektonickú úpravu.

VINCENT HLOŽNÍK (nová stála expozícia venovaná 100. výročiu narodenia umelca) (Stála expozícia)

22.10.2019 - 31.12.2021 o utorok-sobota 10:00 - 18:00 štvrtok 12:30 - 20:00 hod. | Žilina | podkrovie Považská galéria umenia v Žiline www.pgu.sk

Pri príležitosti 100. výročia narodenia Vincenta Hložníka, Považská galéria umenia otvorila reinštalovanú stálu expozíciu diel autora, ktorá prináša prezentovaný výber z celoživotnej tvorby, z obdobia od 40. rokov až po 90. roky 20. storočia. Expozíciu dopĺňa zakomponovanie známkovej a ilustrátorskej tvorby, tá predstavuje tvorbu Hložníka výberom exkluzívnych diel drobnej grafiky a ilustrácie. Zároveň má expozícia nový dizajn a architektonickú úpravu.

VINCENT HLOŽNÍK (nová stála expozícia venovaná 100. výročiu narodenia umelca) (Stála expozícia)

22.10.2019 - 31.12.2021 o utorok-sobota 10:00 - 18:00 štvrtok 12:30 - 20:00 hod. | Žilina | podkrovie Považská galéria umenia v Žiline www.pgu.sk

Pri príležitosti 100. výročia narodenia Vincenta Hložníka, Považská galéria umenia otvorila reinštalovanú stálu expozíciu diel autora, ktorá prináša prezentovaný výber z celoživotnej tvorby, z obdobia od 40. rokov až po 90. roky 20. storočia. Expozíciu dopĺňa zakomponovanie známkovej a ilustrátorskej tvorby, tá predstavuje tvorbu Hložníka výberom exkluzívnych diel drobnej grafiky a ilustrácie. Zároveň má expozícia nový dizajn a architektonickú úpravu.

Príroda Kysúc a život v nej (Výstava)

12.10.2020 - 31.10.2021 o Počas otváracích hodín KM hod. | Čadca | K výstave sa premietajú pre organizované skupiny detí filmy o prírode Kysucké múzeum www.kysuckemuzeum.sk

Výstava je pripravená v spolupráci s Lesmi SR – Odštepný závod Čadca a Obvodnou poľovníckou komorou Čadca, SPZ Regionálnou organizáciou Kysúc. Určená je najmä deťom, žiakom, študentom, ale aj širokej verejnosti a ponúka jeden zo spôsobov, ako predstaviť a priblížiť les, ochranu prírody, lesnú zver a zabraňovanie poškodzovania lesov. Zároveň dokumentuje, akým spôsobom sa dá pričiniť k zveľadeniu a ochrane lesov a prírody.

Príroda Kysúc a život v nej (Výstava)

12.10.2020 - 31.10.2021 o Počas otváracích hodín KM hod. | Čadca | K výstave sa premietajú pre organizované skupiny detí filmy o prírode Kysucké múzeum www.kysuckemuzeum.sk

Výstava je pripravená v spolupráci s Lesmi SR – Odštepný závod Čadca a Obvodnou poľovníckou komorou Čadca, SPZ Regionálnou organizáciou Kysúc. Určená je najmä deťom, žiakom, študentom, ale aj širokej verejnosti a ponúka jeden zo spôsobov, ako predstaviť a priblížiť les, ochranu prírody, lesnú zver a zabraňovanie poškodzovania lesov. Zároveň dokumentuje, akým spôsobom sa dá pričiniť k zveľadeniu a ochrane lesov a prírody.

Príroda Kysúc a život v nej (Výstava)

12.10.2020 - 31.10.2021 o Počas otváracích hodín KM hod. | Kysucké múzeum | K výstave sa premietajú pre organizované skupiny detí filmy o prírode Kysucké múzeum www.kysuckemuzeum.sk

Výstava je pripravená v spolupráci s Lesmi SR – Odštepný závod Čadca a Obvodnou poľovníckou komorou Čadca, SPZ Regionálnou organizáciou Kysúc. Určená je najmä deťom, žiakom, študentom, ale aj širokej verejnosti a ponúka jeden zo spôsobov, ako predstaviť a priblížiť les, ochranu prírody, lesnú zver a zabraňovanie poškodzovania lesov. Zároveň dokumentuje, akým spôsobom sa dá pričiniť k zveľadeniu a ochrane lesov a prírody.

Príroda Kysúc a život v nej (Výstava)

12.10.2020 - 31.10.2021 o Počas otváracích hodín KM hod. | Čadca | K výstave sa premietajú pre organizované skupiny detí filmy o prírode Kysucké múzeum www.kysuckemuzeum.sk

Výstava je pripravená v spolupráci s Lesmi SR – Odštepný závod Čadca a Obvodnou poľovníckou komorou Čadca, SPZ Regionálnou organizáciou Kysúc. Určená je najmä deťom, žiakom, študentom, ale aj širokej verejnosti a ponúka jeden zo spôsobov, ako predstaviť a priblížiť les, ochranu prírody, lesnú zver a zabraňovanie poškodzovania lesov. Zároveň dokumentuje, akým spôsobom sa dá pričiniť k zveľadeniu a ochrane lesov a prírody.