Bezpečne na cestách

Žilinská župa ako zriaďovateľ 63 stredných škôl v spolupráci s Krajským riaditeľstvom Policajného zboru (KR PZ) v Žiline vytvorila unikátny projekt bezpečnosti na cestách. Jeho cieľom bolo oboznámenie stredoškolákov s cestnými predpismi najmä v oblasti bezpečnosti nemotorových účastníkov na priechodoch pre chodcov. Žilinský samosprávny kraj začal spoluprácu s políciou už vo februári tohto roka, kedy študenti vybraných škôl absolvovali praktické ukážky v teréne. Následne bola do všetkých stredných škôl v Žilinskom kraji distribuovaná vzdelávacia prezentácia zameraná na prevenciu proti negatívnym udalostiam na cestách. Do konca marca mali žiaci možnosť na základe informácií získaných z prezentácie odpovedať na tri súťažné otázky, odpovede zaslať na mailovú adresu a vyhrať zážitok pre celú triedu na raftoch na rieke Váh.

Súčasťou aktivity bolo i vypracovanie špeciálnej mapy, na ktorej ŽSK v spolupráci s KR PZ v Žiline zaznačil najfrekventovanejšie priechody pre chodcov v krajskom meste Žilina. „Naším zámerom bolo vypracovať takéto mapky pre všetky naše okresné mestá. Po krajskom meste sme pripravili preto prvé okresné mapy pre regióny Liptov a Orava,“ priblížil žilinský župan.

„Momentálne pracujeme na mapách pre regióny Kysuce, Horné Považie a Turiec. Po ich dokončení ich taktiež zverejníme na našej webstránke,“ uzavrel J. Blanár.

Najfrekventovanejšie priechody pre chodcov:

Zväčšiť mapu

Región Horné Považie
Región Kysuce
Región Liptov
Región Orava
Región Turiec

Informácie na tejto stránke sú načítané z databázy GIS ŽSK.

Prečítajte si viac o projekte:


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.08.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky