Nadležnosti

PREGLED PROPISA
Pregled najvažnijih propisa koji oblikuju nadležnosti Žilinske samoupravne županije:

 • Zakon br. 302/ 2001 Z.z. o samoupravi viših područnih jedinica (zakon o samoupravnim županijama)
  Oblikuje položaj samoupravne županije koja je iz zakona pravnom osobom. Područje samoupravne županije i njegovo sjedište mogu se mijenjati samo zakonom. Organi samoupravne županije su skupština samoupravne županije i predsjednik samoupravne županije.
  U poslovima regionalne samouprave moguće je samoupravnoj županiji davati obveze samo na temelju zakona ili međunarodnog ugovora.
 • Zakon br. 416/2001 Z.z. o prijenosu nekih obveza organa državne uprave na općine i više područne jedinice (tkz. zakon o manjim nadležnostima)
  Oblikuje prijenos nadležnosti, koje je dosada provodila državna uprava, na samoupravu općina, gradova i samoupravnih županija. Samoupravna županija provodi ove obveze javne uprave u sklopu svojih samoupravnih tkz. originalnih nadležnosti ili samo u sklopu prenesenih nadležnosti državne uprave.
  Nadležnosti su postupno prelazile na samoupravnu županiju i to, sa učinkom od 1. siječnja 2002:
  - prijenos nadležnosti u odjelu željeznica (zakon br. 164/1996 Z.z. o željeznicama)
  - nove nadležnosti u odjelu civilne obrane (zakon br. 42/1994 Z.z. o civilnoj obrani stanovništva)
  - prijenos nadležnosti u odjelu školstva u oblasti nastajanja „pravnog subjekta“ škola (zakon br. 29/1984 Zb. o sistemu osnovnog i srednjeg školstva)
  - nadležnosti u odjelu turizma i regionalnog razvoja (zakon br. 503/2001 Z.z. o potpori regionalnog razvoja
  s učinkom od 1. travnja 2002:
  -nadležnosti u odjelu cestovnog prometa (zakon br. 168/1996 Z.z. o cestovnom prometu
  - nadležnosti u odjelu socialne pomoći (zakon br. 195/1998 Z.z. o socialnoj pomoći)
  - nadležnosti u odjelu kazališne djelatnosti (zakon br. 384/1997 Z.z. o kazališnoj djelatnosti)
  - nadležnosti u odjelu muzeja i galerija (zakon br. 61/2000 Z.z. o prosvjetnoj djelatnosti)
  -nadležnosti u odjelu knjižnica (zakon br. 183/2000 o knjižnicama)
  s učinkom od 1. srpnja 2002:
  - nadležnosti u odjelu školstva i školskih ustanova (zakon br. 542/1990 Zb. o državnoj upravi u školstvu i školskoj samoupravi, od 1.1.2004 ovaj zakon je ukinut te je na snazi zakon br. 596/2003 Z.z., dalje zakon br. 279/1993 Z.z o školskim ustanovama)
  - nadležnosti u odjelu socialne pomoći (zakon br. 195/1998 Z.z. o socijanoj pomoći)
  - nadležnosti u odjelu tjelesne kulture (zakon br. 288/1997 Z.z. o tjelesnoj kulturi)
  - nadležnosti u odjelu zdravstvene skrbi (osim nadležnosti na snazi od 1.1.2003) zakon br. 277/1994 Z.z. o zdravstvenoj skrbi
  - nadležnosti u odjelu humanog ljekarništva (zakon br. 140/1998 Z.z. o ljekovima i zdravstvenim pomagalima)
  s učinkom od 1. siječnja 2003
  - nadležnosti u odjelu socijalne pomoći (zakon br. 195/1998 Z.z. o socijalnoj pomoći)
  - nadležnosti u odjelu urbanog planiranja i građenja ( zakon br. 50/1976 Zb. o urbanom planiranju i građenju)
  - nadležnost u odjelu zdravstva i to prijenos osnivačkog prava raznih ustanova spomenutih u zakonu (zakon br. 277/1994 Z.z. o zdravstvenoj skrbi)
  s učinkom od 1.siječnja 2004:
  -nadležnosti u odjelu zemaljskih komunikacija (zakon br. 135/1961 Zb. o zemaljskim komunikacijama)
 • Zakon br. 446/2001 Z.z. o vlasništvu viših područnih jedinica
  U vezi sa prijenosom nadležnosti na samoupravne županije došlo je k prijepisu vlasništva Republike Slovačke na županijske samouprave koje će ovo vlasništvo u izvršavanju svojih obveza iskorištavati.
  Zakon oblikuje vlasništvo viših područnih jedinica, njegovo trošenje i položaj vlasništva viših područnih jedinica te također definira koje imovina u vlasništvu Republike Slovačke prelazi u vlasništvo viših područnih jedinica

Bottom navigation


Sekcie


Jazykové verzie webstránky