Kompetencije

Ovlasti Samoupravne regije Žilina

Temeljem zakona Parlamenta Slovačke Republike broj 302/2001 Zbirke o samoupravi viših teritorijalnih cjelina su na samoupravnu regiju prenesene ovlasti u segmentu prometa, gradevinskog planiranja, regionalnog razvoja, kulture, turizma, prosvjete, te socijalne i zdravstvene zaštite. Samoupravna regija Žilina je osnivač 118 organizacija, i to prema slijedećem:

1 uprave za ceste

26 ustanova za pružanje socijalnih usluga

5 ustanove zdravstvene zaštite (4 bolnice sa poliklinikom i 1 poliklinike)

22 kulturnih ustanova (2 kazališta, 5 galerija, 5 biblioteka, 4 muzeja 1 opservatorij i 5 regionalnih kulturnih centara)

59 škole i 2 školske ustanove

 


Bottom navigation


Sekcie


Jazykové verzie webstránky