Participatívny rozpočet

novinkou v dotačnom systéme žilinského samosprávneho kraja je participatívny rozpočet. Prvá výzva je zameraná na životné prostredie. prostredníctvom dotácii bude možné obnoviť zabudnutú kaplnku, vysadiť alej, či opraviť lavičku.


Participatívny rozpočet je nástrojom, ktorý do procesu rozhodovania o pridelení dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja aktívne zapája prostredníctvom verejného hlasovania verejnosť – verejnosť v hlasovaní vyberie víťazné projekty.   


viac informácii nájdete tu:

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.06.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky