Granty

Vážení žiadatelia,

dovoľujeme si Vás informovať, že Zastupiteľstvo ŽSK na svojom zasadnutí dňa 27.4.2020, vzhľadom na dopady súčasnej mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu na rozpočet samosprávneho kraja, rozhodlo o zrušení výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z dotačného programu Regionálne dotácie č. 1/2020 a dotačného programu Participatívne dotácie č. 2/2020.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že predsedníčka ŽSK dňa 06.05.2020, vzhľadom na dopady súčasnej mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou nového koronavírusu na rozpočet samosprávneho kraja, rozhodla o zrušení výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z dotačného programu Dotácie predsedu ŽSK č. 3/2020.

Vzhľadom na rozhodnutie nebudú v tomto roku z uvedených dotačných programov poskytnuté žiadne dotácie. Finančné prostriedky vyčlenené na tento účel budú použité na opatrenia, ktoré Žilinský samosprávny kraj realizuje v boji proti ochoreniu COVID-19.

Veľmi nás táto situácia mrzí, pretože na Úrade ŽSK sme príprave i spusteniu tohtoročnej dotačnej schémy venovali prácu i energiu, rovnako ako i vy príprave projektov.

Za prípadné komplikácie spojené s uvedenou skutočnosťou sa ospravedlňujeme. Veríme, že situácia v ďalších rokoch sa bude vyvíjať tak, že možnosť získania dotácie na rozvoj kraja prostredníctvom dobrých projektov bude obnovená.

Dovoľte nám poďakovať sa za doterajšiu spoluprácu a zároveň vás prosíme o pochopenie v tejto neľahkej situácií.

Ďakujeme.

 

 

 

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.06.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky