Formuláre

Žiadosť o poskytnutie dotácie sa podáva prostredníctvom elektronického systému cez odkaz https://DotacieZSK.egrant.sk. Pre každú žiadosť je potrebná samostatná registrácia.

Vo formulári je k dispozícií aj vzor čestného prehlásenia, ktoré ako jedinú prílohu žiadosti je nutné doručiť podpísanú na adresu: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.02.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky