HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 15.zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK, konaného dňa 21.02.2012Číslo hlasovania: 1
Otvorenie. - H. o návrhu programu rokovania s predloženými doplňujúcimi a pozmeňujúcimi návrhmi.
Poslanci zastupiteľstva samosprávneho kraja hlasovali nasledovne:  
Za: 44
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 46


   Za:
 Ladislav Andreanský  Branislav Bačík  Ľubomír Bažík  Stanislav Bella
 Ivan Budiak  Peter Caban  Igor Choma  Peter Dobeš
 Robert Ficek  Milan Frič  Mária Gašicová  Jozef Grapa
 Milan Gura  Jozef Kanaba  Vojtech Koleják  Zdenko Kozák
 Metod Kulich  Dušan Lauko  Alexander Lilge  Vladimír Macášek
 Marián Masnica  Miroslav Mazúr  Viera Mazúrová  Dušan Mičian
 Miroslav Minárčik  Ján Neznámy  Pavel Pavlásek  Rudolf Piták
 František Poleta  Juraj Popluhár  Michal Slašťan  Andrej Sočuvka
 Jana Svrčková  Andrea Šimurdová  Ján Škombár  Jozef Štrba
 Branislav Tréger  Marián Vojtík  Peter Vons  Jozef Vražel
 Milan Vrábeľ  František Výrostko  Štefan Zelník  Imrich Žigo

   Nehlasovali:
 Katarína Adamicová  Jozef Straka    


Číslo hlasovania: 2
Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 12. decembra 2011. - H. o predloženom návrhu uznesenia.
Poslanci zastupiteľstva samosprávneho kraja hlasovali nasledovne:  
Za: 41
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 45


   Za:
 Branislav Bačík  Ľubomír Bažík  Stanislav Bella  Ivan Budiak
 Peter Caban  Igor Choma  Peter Dobeš  Robert Ficek
 Milan Frič  Mária Gašicová  Jozef Grapa  Milan Gura
 Jozef Kanaba  Vojtech Koleják  Zdenko Kozák  Metod Kulich
 Dušan Lauko  Alexander Lilge  Vladimír Macášek  Marián Masnica
 Miroslav Mazúr  Viera Mazúrová  Dušan Mičian  Miroslav Minárčik
 Ján Neznámy  Pavel Pavlásek  Rudolf Piták  František Poleta
 Juraj Popluhár  Michal Slašťan  Andrej Sočuvka  Jana Svrčková
 Ján Škombár  Jozef Štrba  Branislav Tréger  Marián Vojtík
 Peter Vons  Jozef Vražel  František Výrostko  Štefan Zelník
 Imrich Žigo      

   Nehlasovali:
 Katarína Adamicová  Jozef Straka  Andrea Šimurdová  Milan Vrábeľ


Číslo hlasovania: 3
Návrh na zrušenie akciovej spoločnosti Nemocnice Žilinského samosprávneho kraja,a. s., na zrušenie akciovej spoločnosti Oravská poliklinika Námestovo, a. s. a na zrušenie Uznesenia 3/11 v častiach 3. až 6. zastupiteľstva z 27. 06. 2011. - H. o predloženom návrhu uznesenia.
Poslanci zastupiteľstva samosprávneho kraja hlasovali nasledovne:  
Za: 41
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 6
Prítomní: 47


   Za:
 Ladislav Andreanský  Branislav Bačík  Ľubomír Bažík  Ivan Budiak
 Peter Caban  Igor Choma  Peter Dobeš  Robert Ficek
 Milan Frič  Mária Gašicová  Jozef Grapa  Milan Gura
 Jozef Kanaba  Vojtech Koleják  Zdenko Kozák  Metod Kulich
 Dušan Lauko  Alexander Lilge  Vladimír Macášek  Marián Masnica
 Miroslav Mazúr  Viera Mazúrová  Dušan Mičian  Miroslav Minárčik
 Ján Neznámy  Pavel Pavlásek  Rudolf Piták  František Poleta
 Juraj Popluhár  Michal Slašťan  Andrej Sočuvka  Jana Svrčková
 Ján Škombár  Jozef Štrba  Branislav Tréger  Marián Vojtík
 Peter Vons  Jozef Vražel  František Výrostko  Štefan Zelník
 Imrich Žigo      

   Nehlasovali:
 Katarína Adamicová  Stanislav Bella  Alexander Slafkovský  Jozef Straka
 Andrea Šimurdová  Milan Vrábeľ    


Číslo hlasovania: 4
Informatívna správa o aktuálnom vývoji situácie v zdravotníctve. - H. o predloženom návrhu uznesenia.
Poslanci zastupiteľstva samosprávneho kraja hlasovali nasledovne:  
Za: 43
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 6
Prítomní: 51


   Za:
 Katarína Adamicová  Ladislav Andreanský  Branislav Bačík  Ľubomír Bažík
 Stanislav Bella  Ján Blcháč  Ivan Budiak  Peter Caban
 Igor Choma  Peter Dobeš  Robert Ficek  Milan Frič
 Mária Gašicová  Jozef Grapa  Milan Gura  Jozef Kanaba
 Zdenko Kozák  Dušan Lauko  Alexander Lilge  Milan Litva
 Vladimír Macášek  Marián Masnica  Miroslav Mazúr  Viera Mazúrová
 Dušan Mičian  Miroslav Minárčik  Ján Neznámy  Rudolf Piták
 František Poleta  Juraj Popluhár  Jozef Repaský  Alexander Slafkovský
 Michal Slašťan  Jana Svrčková  Ivan Šaško  Andrea Šimurdová
 Ján Škombár  Jozef Štrba  Branislav Tréger  Marián Vojtík
 Jozef Vražel  František Výrostko  Imrich Žigo  

   Zdržali sa:
 Andrej Sočuvka  Jozef Straka    

   Nehlasovali:
 Vojtech Koleják  Metod Kulich  Pavel Pavlásek  Peter Vons
 Milan Vrábeľ  Štefan Zelník    


Číslo hlasovania: 5
Pristúpenie Žilinského samosprávneho kraja k časti záväzku dlžníka Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš voči veriteľovi Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - H. o predloženom návrhu uznesenia.
Poslanci zastupiteľstva samosprávneho kraja hlasovali nasledovne:  
Za: 48
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 51


   Za:
 Katarína Adamicová  Ladislav Andreanský  Branislav Bačík  Ľubomír Bažík
 Stanislav Bella  Ján Blcháč  Ivan Budiak  Peter Caban
 Igor Choma  Peter Dobeš  Robert Ficek  Milan Frič
 Mária Gašicová  Jozef Grapa  Milan Gura  Jozef Kanaba
 Zdenko Kozák  Metod Kulich  Dušan Lauko  Alexander Lilge
 Milan Litva  Vladimír Macášek  Marián Masnica  Miroslav Mazúr
 Viera Mazúrová  Dušan Mičian  Miroslav Minárčik  Ján Neznámy
 Pavel Pavlásek  Rudolf Piták  František Poleta  Juraj Popluhár
 Jozef Repaský  Alexander Slafkovský  Michal Slašťan  Andrej Sočuvka
 Jozef Straka  Jana Svrčková  Ivan Šaško  Andrea Šimurdová
 Ján Škombár  Jozef Štrba  Branislav Tréger  Marián Vojtík
 Jozef Vražel  Milan Vrábeľ  František Výrostko  Imrich Žigo

   Nehlasovali:
 Vojtech Koleják  Peter Vons  Štefan Zelník  


Číslo hlasovania: 6
Správa o vykonanej následnej finančnej kontrole č. K-2011/045 v príspevkovej organizácii: Považské múzeum, Topoľová 1, 010 03 Žilina. - H. o predloženom návrhu uznesenia.
Poslanci zastupiteľstva samosprávneho kraja hlasovali nasledovne:  
Za: 37
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 13
Prítomní: 51


   Za:
 Katarína Adamicová  Ladislav Andreanský  Branislav Bačík  Ľubomír Bažík
 Stanislav Bella  Ján Blcháč  Peter Caban  Peter Dobeš
 Robert Ficek  Milan Frič  Mária Gašicová  Jozef Grapa
 Jozef Kanaba  Metod Kulich  Dušan Lauko  Alexander Lilge
 Milan Litva  Vladimír Macášek  Marián Masnica  Dušan Mičian
 Miroslav Minárčik  Ján Neznámy  Pavel Pavlásek  Rudolf Piták
 Juraj Popluhár  Jozef Repaský  Michal Slašťan  Andrej Sočuvka
 Jozef Straka  Jana Svrčková  Ivan Šaško  Ján Škombár
 Jozef Štrba  Branislav Tréger  Peter Vons  František Výrostko
 Imrich Žigo      

   Zdržali sa:
 Milan Gura      

   Nehlasovali:
 Ivan Budiak  Igor Choma  Vojtech Koleják  Zdenko Kozák
 Miroslav Mazúr  Viera Mazúrová  František Poleta  Alexander Slafkovský
 Andrea Šimurdová  Marián Vojtík  Jozef Vražel  Milan Vrábeľ
 Štefan Zelník      


Číslo hlasovania: 7
Návrh na zrušenie Uznesenia 26/19 v časti 2. zastupiteľstva z 22. 04. 2008. - H. o predloženom návrhu uznesenia.
Poslanci zastupiteľstva samosprávneho kraja hlasovali nasledovne:  
Za: 38
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 13
Prítomní: 51


   Za:
 Katarína Adamicová  Ladislav Andreanský  Branislav Bačík  Ľubomír Bažík
 Stanislav Bella  Ján Blcháč  Peter Caban  Peter Dobeš
 Robert Ficek  Milan Frič  Mária Gašicová  Jozef Grapa
 Milan Gura  Jozef Kanaba  Vojtech Koleják  Metod Kulich
 Dušan Lauko  Alexander Lilge  Milan Litva  Vladimír Macášek
 Marián Masnica  Dušan Mičian  Ján Neznámy  Pavel Pavlásek
 Rudolf Piták  Juraj Popluhár  Jozef Repaský  Michal Slašťan
 Andrej Sočuvka  Jozef Straka  Jana Svrčková  Ivan Šaško
 Ján Škombár  Jozef Štrba  Branislav Tréger  Peter Vons
 František Výrostko  Imrich Žigo    

   Nehlasovali:
 Ivan Budiak  Igor Choma  Zdenko Kozák  Miroslav Mazúr
 Viera Mazúrová  Miroslav Minárčik  František Poleta  Alexander Slafkovský
 Andrea Šimurdová  Marián Vojtík  Jozef Vražel  Milan Vrábeľ
 Štefan Zelník      


Číslo hlasovania: 8
Informatívna správa o úprave rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja k 31. 12. 2011. - H. o predloženom návrhu uznesenia.
Poslanci zastupiteľstva samosprávneho kraja hlasovali nasledovne:  
Za: 33
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 18
Prítomní: 51


   Za:
 Ladislav Andreanský  Ľubomír Bažík  Stanislav Bella  Ján Blcháč
 Peter Caban  Peter Dobeš  Milan Frič  Mária Gašicová
 Jozef Grapa  Jozef Kanaba  Zdenko Kozák  Metod Kulich
 Dušan Lauko  Alexander Lilge  Milan Litva  Vladimír Macášek
 Marián Masnica  Dušan Mičian  Ján Neznámy  Pavel Pavlásek
 Juraj Popluhár  Jozef Repaský  Michal Slašťan  Andrej Sočuvka
 Jana Svrčková  Ivan Šaško  Jozef Štrba  Branislav Tréger
 Marián Vojtík  Peter Vons  Jozef Vražel  František Výrostko
 Imrich Žigo      

   Nehlasovali:
 Katarína Adamicová  Branislav Bačík  Ivan Budiak  Igor Choma
 Robert Ficek  Milan Gura  Vojtech Koleják  Miroslav Mazúr
 Viera Mazúrová  Miroslav Minárčik  Rudolf Piták  František Poleta
 Alexander Slafkovský  Jozef Straka  Andrea Šimurdová  Ján Škombár
 Milan Vrábeľ  Štefan Zelník    


Číslo hlasovania: 9
Dodatok č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja č. 15/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. - H. o predloženom návrhu uznesenia.
Poslanci zastupiteľstva samosprávneho kraja hlasovali nasledovne:  
Za: 41
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 8
Prítomní: 49


   Za:
 Katarína Adamicová  Ladislav Andreanský  Branislav Bačík  Ľubomír Bažík
 Stanislav Bella  Ján Blcháč  Peter Caban  Igor Choma
 Peter Dobeš  Robert Ficek  Milan Frič  Mária Gašicová
 Jozef Grapa  Milan Gura  Jozef Kanaba  Vojtech Koleják
 Zdenko Kozák  Metod Kulich  Dušan Lauko  Alexander Lilge
 Milan Litva  Vladimír Macášek  Marián Masnica  Dušan Mičian
 Miroslav Minárčik  Ján Neznámy  Pavel Pavlásek  Juraj Popluhár
 Jozef Repaský  Alexander Slafkovský  Michal Slašťan  Andrej Sočuvka
 Jana Svrčková  Ivan Šaško  Ján Škombár  Jozef Štrba
 Branislav Tréger  Marián Vojtík  Peter Vons  František Výrostko
 Imrich Žigo      

   Nehlasovali:
 Ivan Budiak  Miroslav Mazúr  Viera Mazúrová  František Poleta
 Jozef Straka  Andrea Šimurdová  Milan Vrábeľ  Štefan Zelník


Číslo hlasovania: 10
Návrh na odvolanie riaditeľa Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja na základe jeho žiadosti o uvoľnenie z funkcie. - H. o predloženom návrhu uznesenia.
Poslanci zastupiteľstva samosprávneho kraja hlasovali nasledovne:  
Za: 32
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 10
Prítomní: 48


   Za:
 Katarína Adamicová  Ladislav Andreanský  Branislav Bačík  Ľubomír Bažík
 Stanislav Bella  Ján Blcháč  Peter Caban  Peter Dobeš
 Robert Ficek  Milan Frič  Jozef Grapa  Jozef Kanaba
 Vojtech Koleják  Zdenko Kozák  Metod Kulich  Dušan Lauko
 Alexander Lilge  Milan Litva  Vladimír Macášek  Marián Masnica
 Dušan Mičian  Miroslav Minárčik  Ján Neznámy  Juraj Popluhár
 Alexander Slafkovský  Jana Svrčková  Ivan Šaško  Jozef Štrba
 Branislav Tréger  Marián Vojtík  Peter Vons  František Výrostko

   Zdržali sa:
 Mária Gašicová  Milan Gura  Pavel Pavlásek  Michal Slašťan
 Andrej Sočuvka  Ján Škombár    

   Nehlasovali:
 Ivan Budiak  Igor Choma  Miroslav Mazúr  Viera Mazúrová
 František Poleta  Jozef Straka  Andrea Šimurdová  Milan Vrábeľ
 Štefan Zelník  Imrich Žigo    


Číslo hlasovania: 11
Návrh na menovanie riaditeľky Domova sociálnych služieb, zariadenia podporovaného bývania a zariadenia núdzového bývania „LÚČ“ v Žiline. - H. o predloženom návrhu uznesenia.
Poslanci zastupiteľstva samosprávneho kraja hlasovali nasledovne:  
Za: 38
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 10
Prítomní: 48


   Za:
 Ladislav Andreanský  Branislav Bačík  Ľubomír Bažík  Stanislav Bella
 Ján Blcháč  Peter Caban  Igor Choma  Peter Dobeš
 Robert Ficek  Milan Frič  Mária Gašicová  Jozef Grapa
 Milan Gura  Jozef Kanaba  Vojtech Koleják  Zdenko Kozák
 Metod Kulich  Dušan Lauko  Alexander Lilge  Milan Litva
 Vladimír Macášek  Marián Masnica  Dušan Mičian  Miroslav Minárčik
 Ján Neznámy  Pavel Pavlásek  Juraj Popluhár  Alexander Slafkovský
 Michal Slašťan  Andrej Sočuvka  Jana Svrčková  Ivan Šaško
 Ján Škombár  Jozef Štrba  Branislav Tréger  Marián Vojtík
 Peter Vons  František Výrostko    

   Nehlasovali:
 Katarína Adamicová  Ivan Budiak  Miroslav Mazúr  Viera Mazúrová
 František Poleta  Jozef Straka  Andrea Šimurdová  Milan Vrábeľ
 Štefan Zelník  Imrich Žigo    


Číslo hlasovania: 12
Informácia o zániku členstva Dr. Júliusa Klimenta vo finančnej komisii a návrh na voľbu člena finančnej komisie zastupiteľstva. - H. o predloženom návrhu uznesenia.
Poslanci zastupiteľstva samosprávneho kraja hlasovali nasledovne:  
Za: 39
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 9
Prítomní: 48


   Za:
 Katarína Adamicová  Ladislav Andreanský  Branislav Bačík  Ľubomír Bažík
 Stanislav Bella  Ján Blcháč  Peter Caban  Igor Choma
 Peter Dobeš  Robert Ficek  Milan Frič  Mária Gašicová
 Jozef Grapa  Milan Gura  Jozef Kanaba  Vojtech Koleják
 Zdenko Kozák  Metod Kulich  Dušan Lauko  Alexander Lilge
 Milan Litva  Vladimír Macášek  Marián Masnica  Dušan Mičian
 Miroslav Minárčik  Ján Neznámy  Pavel Pavlásek  Juraj Popluhár
 Alexander Slafkovský  Michal Slašťan  Andrej Sočuvka  Jana Svrčková
 Ivan Šaško  Ján Škombár  Jozef Štrba  Branislav Tréger
 Marián Vojtík  Peter Vons  František Výrostko  

   Nehlasovali:
 Ivan Budiak  Miroslav Mazúr  Viera Mazúrová  František Poleta
 Jozef Straka  Andrea Šimurdová  Milan Vrábeľ  Štefan Zelník
 Imrich Žigo      


Číslo hlasovania: 13
Krajská organizácia cestovného ruchu ­ jej vznik, členstvo Žilinského samosprávneho kraja, zakladateľská zmluva a návrh stanov. - H. o pozmeňujúcom návrhu poslanca A. Slafkovského.
Poslanci zastupiteľstva samosprávneho kraja hlasovali nasledovne:  
Za: 46
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 51


   Za:
 Katarína Adamicová  Ladislav Andreanský  Branislav Bačík  Ľubomír Bažík
 Stanislav Bella  Ján Blcháč  Ivan Budiak  Peter Caban
 Igor Choma  Peter Dobeš  Robert Ficek  Milan Frič
 Mária Gašicová  Jozef Grapa  Milan Gura  Jozef Kanaba
 Vojtech Koleják  Zdenko Kozák  Metod Kulich  Dušan Lauko
 Alexander Lilge  Vladimír Macášek  Marián Masnica  Miroslav Mazúr
 Dušan Mičian  Miroslav Minárčik  Ján Neznámy  Pavel Pavlásek
 Rudolf Piták  Juraj Popluhár  Jozef Repaský  Alexander Slafkovský
 Michal Slašťan  Andrej Sočuvka  Jana Svrčková  Ivan Šaško
 Andrea Šimurdová  Ján Škombár  Jozef Štrba  Branislav Tréger
 Marián Vojtík  Peter Vons  Jozef Vražel  Milan Vrábeľ
 František Výrostko  Imrich Žigo    

   Nehlasovali:
 Milan Litva  Viera Mazúrová  František Poleta  Jozef Straka
 Štefan Zelník      


Číslo hlasovania: 14
Krajská organizácia cestovného ruchu ­ jej vznik, členstvo Žilinského samosprávneho kraja, zakladateľská zmluva a návrh stanov. - H. o predloženom návrhu uznesenia v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu.
Poslanci zastupiteľstva samosprávneho kraja hlasovali nasledovne:  
Za: 45
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 6
Prítomní: 51


   Za:
 Katarína Adamicová  Ladislav Andreanský  Branislav Bačík  Ľubomír Bažík
 Stanislav Bella  Ján Blcháč  Ivan Budiak  Peter Caban
 Igor Choma  Peter Dobeš  Robert Ficek  Milan Frič
 Mária Gašicová  Jozef Grapa  Milan Gura  Jozef Kanaba
 Vojtech Koleják  Zdenko Kozák  Metod Kulich  Dušan Lauko
 Alexander Lilge  Vladimír Macášek  Marián Masnica  Miroslav Mazúr
 Dušan Mičian  Miroslav Minárčik  Ján Neznámy  Pavel Pavlásek
 Rudolf Piták  Juraj Popluhár  Jozef Repaský  Alexander Slafkovský
 Michal Slašťan  Andrej Sočuvka  Jana Svrčková  Ivan Šaško
 Andrea Šimurdová  Ján Škombár  Jozef Štrba  Branislav Tréger
 Peter Vons  Jozef Vražel  Milan Vrábeľ  František Výrostko
 Imrich Žigo      

   Nehlasovali:
 Milan Litva  Viera Mazúrová  František Poleta  Jozef Straka
 Marián Vojtík  Štefan Zelník    


Číslo hlasovania: 15
Návrh na zrušenie Uznesenia 12/8 v časti b) a c) zastupiteľstva z 13. 12. 2010 + schválenie Dohovoru a Stanov EZÚS TRITIA s r. o. - H. o predložených návrhoch uznesení v bodoch 14. a 15
Poslanci zastupiteľstva samosprávneho kraja hlasovali nasledovne:  
Za: 44
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 7
Prítomní: 51


   Za:
 Katarína Adamicová  Ladislav Andreanský  Branislav Bačík  Ľubomír Bažík
 Stanislav Bella  Ján Blcháč  Ivan Budiak  Peter Caban
 Peter Dobeš  Robert Ficek  Milan Frič  Mária Gašicová
 Jozef Grapa  Milan Gura  Jozef Kanaba  Vojtech Koleják
 Metod Kulich  Dušan Lauko  Alexander Lilge  Vladimír Macášek
 Miroslav Mazúr  Dušan Mičian  Miroslav Minárčik  Ján Neznámy
 Pavel Pavlásek  Rudolf Piták  František Poleta  Juraj Popluhár
 Jozef Repaský  Alexander Slafkovský  Michal Slašťan  Andrej Sočuvka
 Jana Svrčková  Ivan Šaško  Andrea Šimurdová  Ján Škombár
 Jozef Štrba  Branislav Tréger  Marián Vojtík  Peter Vons
 Jozef Vražel  Milan Vrábeľ  František Výrostko  Imrich Žigo

   Nehlasovali:
 Igor Choma  Zdenko Kozák  Milan Litva  Marián Masnica
 Viera Mazúrová  Jozef Straka  Štefan Zelník  


Číslo hlasovania: 16
Návrhy na zmenu uznesení predložené v bodoch programu 16., 17. a 18 - H. o predložených návrhoch uznesení.
Poslanci zastupiteľstva samosprávneho kraja hlasovali nasledovne:  
Za: 41
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 5
Prítomní: 51


   Za:
 Katarína Adamicová  Ladislav Andreanský  Branislav Bačík  Ľubomír Bažík
 Stanislav Bella  Ján Blcháč  Ivan Budiak  Peter Caban
 Igor Choma  Peter Dobeš  Robert Ficek  Milan Frič
 Mária Gašicová  Jozef Grapa  Jozef Kanaba  Metod Kulich
 Dušan Lauko  Alexander Lilge  Milan Litva  Vladimír Macášek
 Miroslav Mazúr  Viera Mazúrová  Dušan Mičian  Miroslav Minárčik
 Ján Neznámy  Rudolf Piták  František Poleta  Juraj Popluhár
 Jozef Repaský  Michal Slašťan  Jana Svrčková  Ivan Šaško
 Andrea Šimurdová  Ján Škombár  Jozef Štrba  Branislav Tréger
 Marián Vojtík  Peter Vons  Jozef Vražel  Milan Vrábeľ
 František Výrostko      

   Zdržali sa:
 Vojtech Koleják  Pavel Pavlásek  Alexander Slafkovský  Andrej Sočuvka
 Imrich Žigo      

   Nehlasovali:
 Milan Gura  Zdenko Kozák  Marián Masnica  Jozef Straka
 Štefan Zelník      


Číslo hlasovania: 17
Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja. - H. o predloženom návrhu Uznesenia 1 v časti 5., Uznesenia 2 v časti 5., 6., 8, Uznesenia 3 a Uznesenia 4
Poslanci zastupiteľstva samosprávneho kraja hlasovali nasledovne:  
Za: 41
Proti: 1
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 3
Prítomní: 51


   Za:
 Katarína Adamicová  Ladislav Andreanský  Branislav Bačík  Ľubomír Bažík
 Stanislav Bella  Ján Blcháč  Peter Caban  Igor Choma
 Peter Dobeš  Robert Ficek  Milan Frič  Jozef Grapa
 Milan Gura  Jozef Kanaba  Vojtech Koleják  Dušan Lauko
 Alexander Lilge  Milan Litva  Vladimír Macášek  Marián Masnica
 Miroslav Mazúr  Viera Mazúrová  Dušan Mičian  Miroslav Minárčik
 Ján Neznámy  Rudolf Piták  František Poleta  Juraj Popluhár
 Jozef Repaský  Andrej Sočuvka  Jozef Straka  Jana Svrčková
 Ivan Šaško  Andrea Šimurdová  Jozef Štrba  Branislav Tréger
 Marián Vojtík  Jozef Vražel  Milan Vrábeľ  František Výrostko
 Imrich Žigo      

   Proti:
 Michal Slašťan      

   Zdržali sa:
 Ivan Budiak  Mária Gašicová  Metod Kulich  Pavel Pavlásek
 Alexander Slafkovský  Ján Škombár    

   Nehlasovali:
 Zdenko Kozák  Peter Vons  Štefan Zelník  


Číslo hlasovania: 18
Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja. - H. o predložených návrhoch uznesení (zvyšných predložených v materiále)
Poslanci zastupiteľstva samosprávneho kraja hlasovali nasledovne:  
Za: 42
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 3
Prítomní: 51


   Za:
 Katarína Adamicová  Ladislav Andreanský  Branislav Bačík  Stanislav Bella
 Ján Blcháč  Ivan Budiak  Peter Caban  Igor Choma
 Peter Dobeš  Robert Ficek  Milan Frič  Mária Gašicová
 Jozef Grapa  Milan Gura  Jozef Kanaba  Metod Kulich
 Dušan Lauko  Alexander Lilge  Milan Litva  Vladimír Macášek
 Marián Masnica  Miroslav Mazúr  Viera Mazúrová  Dušan Mičian
 Miroslav Minárčik  Ján Neznámy  Rudolf Piták  František Poleta
 Juraj Popluhár  Alexander Slafkovský  Jozef Straka  Jana Svrčková
 Ivan Šaško  Andrea Šimurdová  Ján Škombár  Jozef Štrba
 Branislav Tréger  Marián Vojtík  Jozef Vražel  Milan Vrábeľ
 František Výrostko  Imrich Žigo    

   Zdržali sa:
 Ľubomír Bažík  Vojtech Koleják  Pavel Pavlásek  Jozef Repaský
 Michal Slašťan  Andrej Sočuvka    

   Nehlasovali:
 Zdenko Kozák  Peter Vons  Štefan Zelník  


Číslo hlasovania: 19
Zmeny v sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. - H. o predloženom návrhu uznesenia.
Poslanci zastupiteľstva samosprávneho kraja hlasovali nasledovne:  
Za: 38
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 9
Prítomní: 50


   Za:
 Ladislav Andreanský  Branislav Bačík  Ľubomír Bažík  Stanislav Bella
 Ján Blcháč  Ivan Budiak  Peter Caban  Igor Choma
 Peter Dobeš  Milan Frič  Mária Gašicová  Milan Gura
 Jozef Kanaba  Zdenko Kozák  Metod Kulich  Dušan Lauko
 Alexander Lilge  Vladimír Macášek  Marián Masnica  Miroslav Mazúr
 Dušan Mičian  Miroslav Minárčik  Ján Neznámy  Rudolf Piták
 František Poleta  Jozef Repaský  Alexander Slafkovský  Andrej Sočuvka
 Jozef Straka  Jana Svrčková  Ivan Šaško  Ján Škombár
 Jozef Štrba  Marián Vojtík  Peter Vons  Jozef Vražel
 František Výrostko  Imrich Žigo    

   Zdržali sa:
 Katarína Adamicová  Vojtech Koleják  Pavel Pavlásek  

   Nehlasovali:
 Jozef Grapa  Milan Litva  Viera Mazúrová  Juraj Popluhár
 Michal Slašťan  Andrea Šimurdová  Branislav Tréger  Milan Vrábeľ
 Štefan Zelník      


Číslo hlasovania: 20
Návrh na schválenie financovania vo výške 5 % z celkových oprávnených nákladov projektov v rámci výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika ­ Česká republika 2007 ­ 2013, prioritná os I. Podpora sociokultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce, oblasť podpory I.6 Fond mikroprojektov. - H. o predloženom návrhu uznesenia.
Poslanci zastupiteľstva samosprávneho kraja hlasovali nasledovne:  
Za: 40
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 10
Prítomní: 50


   Za:
 Ladislav Andreanský  Branislav Bačík  Ľubomír Bažík  Stanislav Bella
 Ján Blcháč  Ivan Budiak  Peter Caban  Igor Choma
 Peter Dobeš  Mária Gašicová  Milan Gura  Jozef Kanaba
 Vojtech Koleják  Zdenko Kozák  Metod Kulich  Alexander Lilge
 Vladimír Macášek  Marián Masnica  Miroslav Mazúr  Dušan Mičian
 Miroslav Minárčik  Ján Neznámy  Pavel Pavlásek  Rudolf Piták
 František Poleta  Jozef Repaský  Alexander Slafkovský  Michal Slašťan
 Andrej Sočuvka  Jozef Straka  Jana Svrčková  Ivan Šaško
 Ján Škombár  Jozef Štrba  Branislav Tréger  Marián Vojtík
 Peter Vons  Jozef Vražel  František Výrostko  Imrich Žigo

   Nehlasovali:
 Katarína Adamicová  Milan Frič  Jozef Grapa  Dušan Lauko
 Milan Litva  Viera Mazúrová  Juraj Popluhár  Andrea Šimurdová
 Milan Vrábeľ  Štefan Zelník    


Číslo hlasovania: 21
Zhodnotenie činnosti Sprostredkovateľského orgánu pri implementácii Regionálneho operačného programu v Žilinskom samosprávnom kraji za rok 2011. - H. o predloženom návrhu uznesenia.
Poslanci zastupiteľstva samosprávneho kraja hlasovali nasledovne:  
Za: 42
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 45


   Za:
 Katarína Adamicová  Ladislav Andreanský  Branislav Bačík  Ľubomír Bažík
 Stanislav Bella  Ján Blcháč  Ivan Budiak  Peter Caban
 Igor Choma  Peter Dobeš  Mária Gašicová  Milan Gura
 Jozef Kanaba  Vojtech Koleják  Zdenko Kozák  Metod Kulich
 Alexander Lilge  Vladimír Macášek  Marián Masnica  Miroslav Mazúr
 Dušan Mičian  Miroslav Minárčik  Ján Neznámy  Pavel Pavlásek
 Rudolf Piták  František Poleta  Jozef Repaský  Alexander Slafkovský
 Michal Slašťan  Andrej Sočuvka  Jozef Straka  Jana Svrčková
 Ivan Šaško  Ján Škombár  Jozef Štrba  Branislav Tréger
 Marián Vojtík  Peter Vons  Jozef Vražel  Milan Vrábeľ
 František Výrostko  Imrich Žigo    

   Nehlasovali:
 Milan Frič  Jozef Grapa  Dušan Lauko  


Číslo hlasovania: 22
Informatívna správa o vyhodnotení realizácie grantového programu Žilinského samosprávneho kraja s názvom „Vráťme šport do škôl“ + ISo podpore zaradenia dopr. prepojenia Žilina - Ostrava do siete TEN-T - H. o predložených návrhoch uznesení.
Poslanci zastupiteľstva samosprávneho kraja hlasovali nasledovne:  
Za: 45
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 45


   Za:
 Katarína Adamicová  Ladislav Andreanský  Branislav Bačík  Ľubomír Bažík
 Stanislav Bella  Ján Blcháč  Ivan Budiak  Peter Caban
 Igor Choma  Peter Dobeš  Milan Frič  Mária Gašicová
 Jozef Grapa  Milan Gura  Jozef Kanaba  Vojtech Koleják
 Zdenko Kozák  Metod Kulich  Dušan Lauko  Alexander Lilge
 Vladimír Macášek  Marián Masnica  Miroslav Mazúr  Dušan Mičian
 Miroslav Minárčik  Ján Neznámy  Pavel Pavlásek  Rudolf Piták
 František Poleta  Jozef Repaský  Alexander Slafkovský  Michal Slašťan
 Andrej Sočuvka  Jozef Straka  Jana Svrčková  Ivan Šaško
 Ján Škombár  Jozef Štrba  Branislav Tréger  Marián Vojtík
 Peter Vons  Jozef Vražel  Milan Vrábeľ  František Výrostko
 Imrich Žigo      


Číslo hlasovania: 23
Správa o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja za 2. polrok 2011. - H. o predloženom návrhu uznesenia.
Poslanci zastupiteľstva samosprávneho kraja hlasovali nasledovne:  
Za: 43
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 45


   Za:
 Katarína Adamicová  Ladislav Andreanský  Ľubomír Bažík  Stanislav Bella
 Ján Blcháč  Ivan Budiak  Peter Caban  Igor Choma
 Peter Dobeš  Milan Frič  Mária Gašicová  Jozef Grapa
 Milan Gura  Jozef Kanaba  Vojtech Koleják  Zdenko Kozák
 Metod Kulich  Dušan Lauko  Alexander Lilge  Vladimír Macášek
 Marián Masnica  Miroslav Mazúr  Dušan Mičian  Miroslav Minárčik
 Ján Neznámy  Pavel Pavlásek  Rudolf Piták  František Poleta
 Alexander Slafkovský  Michal Slašťan  Andrej Sočuvka  Jozef Straka
 Jana Svrčková  Ivan Šaško  Ján Škombár  Jozef Štrba
 Branislav Tréger  Marián Vojtík  Peter Vons  Jozef Vražel
 Milan Vrábeľ  František Výrostko  Imrich Žigo  

   Nehlasovali:
 Branislav Bačík  Jozef Repaský