HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 13.zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK, konaného dňa 08.11.2011Číslo hlasovania: 1
Otvorenie. - H. o návrhu poslanca Chomu o doplnení bodu programu "Návrh na zrušenie Uznesenia 3/11 v častiach 1. a 2. zastupiteľstva z 27.06. 2011"
Poslanci zastupiteľstva samosprávneho kraja hlasovali nasledovne:  
Za: 50
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 53


   Za:
 Katarína Adamicová  Ladislav Andreanský  Branislav Bačík  Ľubomír Bažík
 Stanislav Bella  Ján Blcháč  Ivan Budiak  Peter Caban
 Igor Choma  Peter Dobeš  Robert Ficek  Milan Frič
 Mária Gašicová  Jozef Grapa  Milan Gura  Jozef Kanaba
 Vojtech Koleják  Metod Kulich  Dušan Lauko  Alexander Lilge
 Vladimír Macášek  Marián Masnica  Miroslav Mazúr  Viera Mazúrová
 Dušan Mičian  Miroslav Minárčik  Ján Neznámy  Pavel Pavlásek
 Rudolf Piták  Ján Podmanický  František Poleta  Juraj Popluhár
 Jozef Repaský  Alexander Slafkovský  Michal Slašťan  Andrej Sočuvka
 Jozef Straka  Jana Svrčková  Ivan Šaško  Andrea Šimurdová
 Ján Škombár  Jozef Štrba  Branislav Tréger  Marián Vojtík
 Peter Vons  Jozef Vražel  Milan Vrábeľ  František Výrostko
 Peter Weber  Štefan Zelník    

   Proti:
 Ivan Chaban      

   Zdržali sa:
 Imrich Žigo      

   Nehlasovali:
 Zdenko Kozák      


Číslo hlasovania: 2
Otvorenie. - H. o programe rokovania ako celku
Poslanci zastupiteľstva samosprávneho kraja hlasovali nasledovne:  
Za: 53
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 53


   Za:
 Katarína Adamicová  Ladislav Andreanský  Branislav Bačík  Ľubomír Bažík
 Stanislav Bella  Ján Blcháč  Ivan Budiak  Peter Caban
 Ivan Chaban  Igor Choma  Peter Dobeš  Robert Ficek
 Milan Frič  Mária Gašicová  Jozef Grapa  Milan Gura
 Jozef Kanaba  Vojtech Koleják  Zdenko Kozák  Metod Kulich
 Dušan Lauko  Alexander Lilge  Vladimír Macášek  Marián Masnica
 Miroslav Mazúr  Viera Mazúrová  Dušan Mičian  Miroslav Minárčik
 Ján Neznámy  Pavel Pavlásek  Rudolf Piták  Ján Podmanický
 František Poleta  Juraj Popluhár  Jozef Repaský  Alexander Slafkovský
 Michal Slašťan  Andrej Sočuvka  Jozef Straka  Jana Svrčková
 Ivan Šaško  Andrea Šimurdová  Ján Škombár  Jozef Štrba
 Branislav Tréger  Marián Vojtík  Peter Vons  Jozef Vražel
 Milan Vrábeľ  František Výrostko  Peter Weber  Štefan Zelník
 Imrich Žigo      


Číslo hlasovania: 3
Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 19. septembra 2011. - H. o predloženom návrhu uznesenia
Poslanci zastupiteľstva samosprávneho kraja hlasovali nasledovne:  
Za: 50
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 53


   Za:
 Katarína Adamicová  Ladislav Andreanský  Branislav Bačík  Ľubomír Bažík
 Stanislav Bella  Ján Blcháč  Peter Caban  Ivan Chaban
 Igor Choma  Peter Dobeš  Robert Ficek  Milan Frič
 Mária Gašicová  Jozef Grapa  Milan Gura  Jozef Kanaba
 Vojtech Koleják  Zdenko Kozák  Metod Kulich  Dušan Lauko
 Alexander Lilge  Vladimír Macášek  Marián Masnica  Viera Mazúrová
 Dušan Mičian  Miroslav Minárčik  Ján Neznámy  Pavel Pavlásek
 Rudolf Piták  František Poleta  Juraj Popluhár  Jozef Repaský
 Alexander Slafkovský  Michal Slašťan  Andrej Sočuvka  Jozef Straka
 Jana Svrčková  Ivan Šaško  Andrea Šimurdová  Ján Škombár
 Jozef Štrba  Branislav Tréger  Marián Vojtík  Peter Vons
 Jozef Vražel  Milan Vrábeľ  František Výrostko  Peter Weber
 Štefan Zelník  Imrich Žigo    

   Nehlasovali:
 Ivan Budiak  Miroslav Mazúr  Ján Podmanický  


Číslo hlasovania: 4
Návrh na 5. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2011. - H. o pozmeňujúcom návrhu poslanca Kolejáka
Poslanci zastupiteľstva samosprávneho kraja hlasovali nasledovne:  
Za: 50
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 53


   Za:
 Katarína Adamicová  Ladislav Andreanský  Branislav Bačík  Ľubomír Bažík
 Stanislav Bella  Ján Blcháč  Peter Caban  Ivan Chaban
 Igor Choma  Peter Dobeš  Robert Ficek  Milan Frič
 Mária Gašicová  Jozef Grapa  Milan Gura  Jozef Kanaba
 Vojtech Koleják  Zdenko Kozák  Metod Kulich  Dušan Lauko
 Alexander Lilge  Vladimír Macášek  Marián Masnica  Viera Mazúrová
 Dušan Mičian  Miroslav Minárčik  Pavel Pavlásek  Rudolf Piták
 Ján Podmanický  František Poleta  Juraj Popluhár  Jozef Repaský
 Alexander Slafkovský  Michal Slašťan  Andrej Sočuvka  Jozef Straka
 Jana Svrčková  Ivan Šaško  Andrea Šimurdová  Ján Škombár
 Jozef Štrba  Branislav Tréger  Marián Vojtík  Peter Vons
 Jozef Vražel  Milan Vrábeľ  František Výrostko  Peter Weber
 Štefan Zelník  Imrich Žigo    

   Proti:
 Ján Neznámy      

   Zdržali sa:
 Ivan Budiak  Miroslav Mazúr    


Číslo hlasovania: 5
Návrh na 5. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2011. - H. o doplňujúcom návrhu poslanca Pavláska
Poslanci zastupiteľstva samosprávneho kraja hlasovali nasledovne:  
Za: 53
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 53


   Za:
 Katarína Adamicová  Ladislav Andreanský  Branislav Bačík  Ľubomír Bažík
 Stanislav Bella  Ján Blcháč  Ivan Budiak  Peter Caban
 Ivan Chaban  Igor Choma  Peter Dobeš  Robert Ficek
 Milan Frič  Mária Gašicová  Jozef Grapa  Milan Gura
 Jozef Kanaba  Vojtech Koleják  Zdenko Kozák  Metod Kulich
 Dušan Lauko  Alexander Lilge  Vladimír Macášek  Marián Masnica
 Miroslav Mazúr  Viera Mazúrová  Dušan Mičian  Miroslav Minárčik
 Ján Neznámy  Pavel Pavlásek  Rudolf Piták  Ján Podmanický
 František Poleta  Juraj Popluhár  Jozef Repaský  Alexander Slafkovský
 Michal Slašťan  Andrej Sočuvka  Jozef Straka  Jana Svrčková
 Ivan Šaško  Andrea Šimurdová  Ján Škombár  Jozef Štrba
 Branislav Tréger  Marián Vojtík  Peter Vons  Jozef Vražel
 Milan Vrábeľ  František Výrostko  Peter Weber  Štefan Zelník
 Imrich Žigo      


Číslo hlasovania: 6
Návrh na 5. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2011. - H. o predloženom návrhu uznesenia v znení schváleného pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu
Poslanci zastupiteľstva samosprávneho kraja hlasovali nasledovne:  
Za: 53
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 53


   Za:
 Katarína Adamicová  Ladislav Andreanský  Branislav Bačík  Ľubomír Bažík
 Stanislav Bella  Ján Blcháč  Ivan Budiak  Peter Caban
 Ivan Chaban  Igor Choma  Peter Dobeš  Robert Ficek
 Milan Frič  Mária Gašicová  Jozef Grapa  Milan Gura
 Jozef Kanaba  Vojtech Koleják  Zdenko Kozák  Metod Kulich
 Dušan Lauko  Alexander Lilge  Vladimír Macášek  Marián Masnica
 Miroslav Mazúr  Viera Mazúrová  Dušan Mičian  Miroslav Minárčik
 Ján Neznámy  Pavel Pavlásek  Rudolf Piták  Ján Podmanický
 František Poleta  Juraj Popluhár  Jozef Repaský  Alexander Slafkovský
 Michal Slašťan  Andrej Sočuvka  Jozef Straka  Jana Svrčková
 Ivan Šaško  Andrea Šimurdová  Ján Škombár  Jozef Štrba
 Branislav Tréger  Marián Vojtík  Peter Vons  Jozef Vražel
 Milan Vrábeľ  František Výrostko  Peter Weber  Štefan Zelník
 Imrich Žigo      


Číslo hlasovania: 7
Návrh na zrušenie Uznesenia 3/11 v častiach 1. a 2. zastupiteľstva z 27. júna 2011. - H. o pozmeňujúcom návrhu poslanca V. Kolejáka (návrh neschválený)
Poslanci zastupiteľstva samosprávneho kraja hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 19
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 0
Prítomní: 53


   Za:
 Katarína Adamicová  Ľubomír Bažík  Stanislav Bella  Peter Caban
 Ivan Chaban  Peter Dobeš  Mária Gašicová  Milan Gura
 Vojtech Koleják  Metod Kulich  Marián Masnica  Pavel Pavlásek
 Rudolf Piták  Jozef Repaský  Alexander Slafkovský  Michal Slašťan
 Andrej Sočuvka  Jozef Straka  Ján Škombár  Jozef Vražel
 Peter Weber  Imrich Žigo    

   Proti:
 Ladislav Andreanský  Branislav Bačík  Igor Choma  Milan Frič
 Jozef Kanaba  Dušan Lauko  Miroslav Mazúr  Viera Mazúrová
 Dušan Mičian  Miroslav Minárčik  Ján Neznámy  Ján Podmanický
 František Poleta  Juraj Popluhár  Jana Svrčková  Ivan Šaško
 Branislav Tréger  Milan Vrábeľ  František Výrostko  

   Zdržali sa:
 Ján Blcháč  Ivan Budiak  Robert Ficek  Jozef Grapa
 Zdenko Kozák  Alexander Lilge  Vladimír Macášek  Andrea Šimurdová
 Jozef Štrba  Marián Vojtík  Peter Vons  Štefan Zelník


Číslo hlasovania: 8
Návrh na zrušenie Uznesenia 3/11 v častiach 1. a 2. zastupiteľstva z 27. júna 2011. - H. o predloženom návrhu uznesenia
Poslanci zastupiteľstva samosprávneho kraja hlasovali nasledovne:  
Za: 40
Proti: 0
Zdržali sa: 13
Nehlasovali: 0
Prítomní: 53


   Za:
 Katarína Adamicová  Ladislav Andreanský  Branislav Bačík  Stanislav Bella
 Ján Blcháč  Ivan Budiak  Peter Caban  Igor Choma
 Peter Dobeš  Robert Ficek  Milan Frič  Jozef Grapa
 Milan Gura  Jozef Kanaba  Metod Kulich  Dušan Lauko
 Alexander Lilge  Vladimír Macášek  Marián Masnica  Miroslav Mazúr
 Viera Mazúrová  Dušan Mičian  Miroslav Minárčik  Ján Neznámy
 Pavel Pavlásek  Rudolf Piták  Ján Podmanický  František Poleta
 Juraj Popluhár  Jana Svrčková  Ivan Šaško  Andrea Šimurdová
 Jozef Štrba  Branislav Tréger  Marián Vojtík  Peter Vons
 Jozef Vražel  Milan Vrábeľ  František Výrostko  Štefan Zelník

   Zdržali sa:
 Ľubomír Bažík  Ivan Chaban  Mária Gašicová  Vojtech Koleják
 Zdenko Kozák  Jozef Repaský  Alexander Slafkovský  Michal Slašťan
 Andrej Sočuvka  Jozef Straka  Ján Škombár  Peter Weber
 Imrich Žigo      


Číslo hlasovania: 9
Informácia o vzdaní sa Ing. Jána Vyšňana funkcie podpredsedu a člena predstavenstva akciovej spoločnosti Nemocnice Žilinského samosprávneho kraja, a.s. so sídlom Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín. - H. o predloženom návrhu uznesenia
Poslanci zastupiteľstva samosprávneho kraja hlasovali nasledovne:  
Za: 42
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 11
Prítomní: 53


   Za:
 Katarína Adamicová  Ladislav Andreanský  Branislav Bačík  Ľubomír Bažík
 Stanislav Bella  Ján Blcháč  Ivan Budiak  Peter Caban
 Ivan Chaban  Igor Choma  Peter Dobeš  Milan Frič
 Mária Gašicová  Jozef Grapa  Milan Gura  Jozef Kanaba
 Metod Kulich  Dušan Lauko  Milan Litva  Vladimír Macášek
 Marián Masnica  Miroslav Mazúr  Viera Mazúrová  Dušan Mičian
 Miroslav Minárčik  Ján Neznámy  Pavel Pavlásek  Rudolf Piták
 František Poleta  Juraj Popluhár  Michal Slašťan  Andrej Sočuvka
 Jozef Straka  Jana Svrčková  Jozef Štrba  Branislav Tréger
 Marián Vojtík  Jozef Vražel  Milan Vrábeľ  František Výrostko
 Peter Weber  Štefan Zelník    

   Nehlasovali:
 Robert Ficek  Vojtech Koleják  Zdenko Kozák  Alexander Lilge
 Ján Podmanický  Alexander Slafkovský  Ivan Šaško  Andrea Šimurdová
 Ján Škombár  Peter Vons  Imrich Žigo  


Číslo hlasovania: 10
Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja. - H. o návrhu Uznesenia 2 v časti 1 a Uznesenia 3
Poslanci zastupiteľstva samosprávneho kraja hlasovali nasledovne:  
Za: 49
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 4
Prítomní: 54


   Za:
 Katarína Adamicová  Ladislav Andreanský  Branislav Bačík  Ľubomír Bažík
 Stanislav Bella  Ján Blcháč  Ivan Budiak  Peter Caban
 Peter Dobeš  Robert Ficek  Milan Frič  Mária Gašicová
 Jozef Grapa  Milan Gura  Jozef Kanaba  Vojtech Koleják
 Zdenko Kozák  Metod Kulich  Dušan Lauko  Alexander Lilge
 Milan Litva  Vladimír Macášek  Marián Masnica  Miroslav Mazúr
 Viera Mazúrová  Dušan Mičian  Miroslav Minárčik  Ján Neznámy
 Rudolf Piták  Ján Podmanický  František Poleta  Juraj Popluhár
 Michal Slašťan  Andrej Sočuvka  Jozef Straka  Jana Svrčková
 Ivan Šaško  Andrea Šimurdová  Ján Škombár  Jozef Štrba
 Branislav Tréger  Marián Vojtík  Peter Vons  Jozef Vražel
 Milan Vrábeľ  František Výrostko  Peter Weber  Štefan Zelník
 Imrich Žigo      

   Zdržali sa:
 Jozef Repaský      

   Nehlasovali:
 Ivan Chaban  Igor Choma  Pavel Pavlásek  Alexander Slafkovský


Číslo hlasovania: 11
Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja. - H. o návrhu Uznesenia 1, Uznesenia 2 v časti 2 - 6 a Uznesenia 4
Poslanci zastupiteľstva samosprávneho kraja hlasovali nasledovne:  
Za: 50
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 54


   Za:
 Katarína Adamicová  Ladislav Andreanský  Branislav Bačík  Ľubomír Bažík
 Stanislav Bella  Ján Blcháč  Ivan Budiak  Peter Caban
 Peter Dobeš  Robert Ficek  Milan Frič  Mária Gašicová
 Jozef Grapa  Milan Gura  Jozef Kanaba  Vojtech Koleják
 Zdenko Kozák  Metod Kulich  Dušan Lauko  Alexander Lilge
 Milan Litva  Vladimír Macášek  Marián Masnica  Miroslav Mazúr
 Viera Mazúrová  Dušan Mičian  Miroslav Minárčik  Ján Neznámy
 Rudolf Piták  Ján Podmanický  František Poleta  Juraj Popluhár
 Jozef Repaský  Michal Slašťan  Andrej Sočuvka  Jozef Straka
 Jana Svrčková  Ivan Šaško  Andrea Šimurdová  Ján Škombár
 Jozef Štrba  Branislav Tréger  Marián Vojtík  Peter Vons
 Jozef Vražel  Milan Vrábeľ  František Výrostko  Peter Weber
 Štefan Zelník  Imrich Žigo    

   Zdržali sa:
 Pavel Pavlásek      

   Nehlasovali:
 Ivan Chaban  Igor Choma  Alexander Slafkovský  


Číslo hlasovania: 12
Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja. - H. o predloženom návrhu uznesenia
Poslanci zastupiteľstva samosprávneho kraja hlasovali nasledovne:  
Za: 50
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 54


   Za:
 Katarína Adamicová  Ladislav Andreanský  Branislav Bačík  Ľubomír Bažík
 Ján Blcháč  Ivan Budiak  Peter Caban  Ivan Chaban
 Peter Dobeš  Robert Ficek  Milan Frič  Mária Gašicová
 Jozef Grapa  Milan Gura  Jozef Kanaba  Zdenko Kozák
 Metod Kulich  Dušan Lauko  Alexander Lilge  Milan Litva
 Vladimír Macášek  Marián Masnica  Miroslav Mazúr  Viera Mazúrová
 Dušan Mičian  Miroslav Minárčik  Ján Neznámy  Pavel Pavlásek
 Rudolf Piták  Ján Podmanický  František Poleta  Juraj Popluhár
 Jozef Repaský  Michal Slašťan  Andrej Sočuvka  Jozef Straka
 Jana Svrčková  Ivan Šaško  Andrea Šimurdová  Ján Škombár
 Jozef Štrba  Branislav Tréger  Marián Vojtík  Peter Vons
 Jozef Vražel  Milan Vrábeľ  František Výrostko  Peter Weber
 Štefan Zelník  Imrich Žigo    

   Zdržali sa:
 Vojtech Koleják      

   Nehlasovali:
 Stanislav Bella  Igor Choma  Alexander Slafkovský  


Číslo hlasovania: 13
Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o poskytovaní príspevkov základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom neštátnych základných umeleckých škôl, neštátnych jazykových škôl a neštátnych školských zariadení na území Žilinského kraja. - H. o pozmeňujúcom návrhu poslanca Pavláska (návrh neschválený)
Poslanci zastupiteľstva samosprávneho kraja hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 20
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 2
Prítomní: 54


   Za:
 Katarína Adamicová  Ľubomír Bažík  Stanislav Bella  Peter Caban
 Ivan Chaban  Peter Dobeš  Mária Gašicová  Milan Gura
 Vojtech Koleják  Metod Kulich  Miroslav Minárčik  Pavel Pavlásek
 František Poleta  Jozef Repaský  Michal Slašťan  Andrej Sočuvka
 Jozef Straka  Ján Škombár  Peter Weber  Imrich Žigo

   Proti:
 Ladislav Andreanský  Branislav Bačík  Ján Blcháč  Ivan Budiak
 Igor Choma  Robert Ficek  Milan Frič  Jozef Grapa
 Jozef Kanaba  Dušan Lauko  Alexander Lilge  Milan Litva
 Vladimír Macášek  Miroslav Mazúr  Viera Mazúrová  Dušan Mičian
 Ján Neznámy  Juraj Popluhár  Marián Vojtík  Štefan Zelník

   Zdržali sa:
 Zdenko Kozák  Marián Masnica  Rudolf Piták  Ján Podmanický
 Jana Svrčková  Ivan Šaško  Jozef Štrba  Branislav Tréger
 Peter Vons  Jozef Vražel  Milan Vrábeľ  František Výrostko

   Nehlasovali:
 Alexander Slafkovský  Andrea Šimurdová    


Číslo hlasovania: 14
Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o poskytovaní príspevkov základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom neštátnych základných umeleckých škôl, neštátnych jazykových škôl a neštátnych školských zariadení na území Žilinského kraja. - H. o predloženom návrhu uznesenia
Poslanci zastupiteľstva samosprávneho kraja hlasovali nasledovne:  
Za: 35
Proti: 0
Zdržali sa: 18
Nehlasovali: 1
Prítomní: 54


   Za:
 Ladislav Andreanský  Branislav Bačík  Ján Blcháč  Ivan Budiak
 Igor Choma  Robert Ficek  Milan Frič  Jozef Grapa
 Jozef Kanaba  Zdenko Kozák  Dušan Lauko  Alexander Lilge
 Milan Litva  Vladimír Macášek  Marián Masnica  Miroslav Mazúr
 Viera Mazúrová  Dušan Mičian  Miroslav Minárčik  Ján Neznámy
 Rudolf Piták  Ján Podmanický  František Poleta  Juraj Popluhár
 Jana Svrčková  Ivan Šaško  Andrea Šimurdová  Jozef Štrba
 Branislav Tréger  Marián Vojtík  Peter Vons  Jozef Vražel
 Milan Vrábeľ  František Výrostko  Štefan Zelník  

   Zdržali sa:
 Katarína Adamicová  Ľubomír Bažík  Stanislav Bella  Peter Caban
 Ivan Chaban  Peter Dobeš  Mária Gašicová  Milan Gura
 Vojtech Koleják  Metod Kulich  Pavel Pavlásek  Jozef Repaský
 Michal Slašťan  Andrej Sočuvka  Jozef Straka  Ján Škombár
 Peter Weber  Imrich Žigo    

   Nehlasovali:
 Alexander Slafkovský      


Číslo hlasovania: 15
Návrh na zmenu Uznesenia 15/12 v bode 3. zastupiteľstva z 19. septembra 2011. - H. o predloženom návrhu uznesenia
Poslanci zastupiteľstva samosprávneho kraja hlasovali nasledovne:  
Za: 47
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 3
Prítomní: 54


   Za:
 Katarína Adamicová  Ladislav Andreanský  Branislav Bačík  Ľubomír Bažík
 Stanislav Bella  Ján Blcháč  Ivan Budiak  Peter Caban
 Ivan Chaban  Igor Choma  Peter Dobeš  Robert Ficek
 Milan Frič  Jozef Grapa  Milan Gura  Jozef Kanaba
 Zdenko Kozák  Dušan Lauko  Alexander Lilge  Milan Litva
 Vladimír Macášek  Marián Masnica  Miroslav Mazúr  Viera Mazúrová
 Dušan Mičian  Miroslav Minárčik  Ján Neznámy  Rudolf Piták
 Ján Podmanický  František Poleta  Juraj Popluhár  Jozef Repaský
 Michal Slašťan  Jana Svrčková  Ivan Šaško  Andrea Šimurdová
 Ján Škombár  Jozef Štrba  Branislav Tréger  Marián Vojtík
 Peter Vons  Jozef Vražel  Milan Vrábeľ  František Výrostko
 Peter Weber  Štefan Zelník  Imrich Žigo  

   Zdržali sa:
 Mária Gašicová  Vojtech Koleják  Metod Kulich  Pavel Pavlásek

   Nehlasovali:
 Alexander Slafkovský  Andrej Sočuvka  Jozef Straka  


Číslo hlasovania: 16
Zmeny v sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. - H. o predloženom návrhu uznesenia
Poslanci zastupiteľstva samosprávneho kraja hlasovali nasledovne:  
Za: 51
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 54


   Za:
 Katarína Adamicová  Ladislav Andreanský  Branislav Bačík  Ľubomír Bažík
 Stanislav Bella  Ján Blcháč  Ivan Budiak  Peter Caban
 Igor Choma  Peter Dobeš  Robert Ficek  Milan Frič
 Mária Gašicová  Jozef Grapa  Milan Gura  Jozef Kanaba
 Vojtech Koleják  Zdenko Kozák  Metod Kulich  Dušan Lauko
 Alexander Lilge  Milan Litva  Vladimír Macášek  Marián Masnica
 Miroslav Mazúr  Viera Mazúrová  Dušan Mičian  Miroslav Minárčik
 Ján Neznámy  Rudolf Piták  Ján Podmanický  František Poleta
 Juraj Popluhár  Jozef Repaský  Michal Slašťan  Andrej Sočuvka
 Jozef Straka  Jana Svrčková  Ivan Šaško  Andrea Šimurdová
 Ján Škombár  Jozef Štrba  Branislav Tréger  Marián Vojtík
 Peter Vons  Jozef Vražel  Milan Vrábeľ  František Výrostko
 Peter Weber  Štefan Zelník  Imrich Žigo  

   Nehlasovali:
 Ivan Chaban  Pavel Pavlásek  Alexander Slafkovský  


Číslo hlasovania: 17
Návrh na udelenie ocenení „Cena Žilinského samosprávneho kraja“. - H. o predložených návrhoch uznesení
Poslanci zastupiteľstva samosprávneho kraja hlasovali nasledovne:  
Za: 47
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 52


   Za:
 Katarína Adamicová  Ladislav Andreanský  Branislav Bačík  Ľubomír Bažík
 Stanislav Bella  Ján Blcháč  Ivan Budiak  Peter Caban
 Igor Choma  Peter Dobeš  Milan Frič  Mária Gašicová
 Jozef Grapa  Milan Gura  Jozef Kanaba  Vojtech Koleják
 Zdenko Kozák  Metod Kulich  Dušan Lauko  Alexander Lilge
 Milan Litva  Vladimír Macášek  Marián Masnica  Miroslav Mazúr
 Viera Mazúrová  Dušan Mičian  Miroslav Minárčik  Ján Neznámy
 Rudolf Piták  František Poleta  Juraj Popluhár  Jozef Repaský
 Michal Slašťan  Andrej Sočuvka  Jozef Straka  Jana Svrčková
 Ivan Šaško  Andrea Šimurdová  Jozef Štrba  Branislav Tréger
 Marián Vojtík  Peter Vons  Jozef Vražel  Milan Vrábeľ
 František Výrostko  Peter Weber  Imrich Žigo  

   Nehlasovali:
 Ivan Chaban  Robert Ficek  Pavel Pavlásek  Alexander Slafkovský
 Ján Škombár      


Číslo hlasovania: 18
Informatívna správa o výsledkoch vládnych auditov na úrovni prijímateľa projektov financovaných z Regionálneho operačného programu a Programu cezhraničnej spolupráce SR ­ ČR 2007 ­ 2013. - H. o návrhoch uznesení v bodoch programu 12 - 14 en block
Poslanci zastupiteľstva samosprávneho kraja hlasovali nasledovne:  
Za: 44
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 6
Prítomní: 50


   Za:
 Katarína Adamicová  Ladislav Andreanský  Branislav Bačík  Ľubomír Bažík
 Stanislav Bella  Ján Blcháč  Ivan Budiak  Peter Caban
 Igor Choma  Peter Dobeš  Robert Ficek  Milan Frič
 Mária Gašicová  Jozef Grapa  Milan Gura  Jozef Kanaba
 Vojtech Koleják  Zdenko Kozák  Metod Kulich  Dušan Lauko
 Alexander Lilge  Vladimír Macášek  Marián Masnica  Miroslav Mazúr
 Viera Mazúrová  Dušan Mičian  Miroslav Minárčik  Ján Neznámy
 Pavel Pavlásek  Juraj Popluhár  Michal Slašťan  Andrej Sočuvka
 Jozef Straka  Jana Svrčková  Ivan Šaško  Andrea Šimurdová
 Ján Škombár  Jozef Štrba  Branislav Tréger  Marián Vojtík
 Peter Vons  Milan Vrábeľ  František Výrostko  Imrich Žigo

   Nehlasovali:
 Milan Litva  Rudolf Piták  František Poleta  Jozef Repaský
 Jozef Vražel  Peter Weber